menu1linemenu2linemenu3linemenu4linemenu5linemenu6linemenu7linemenu8

Kenetic Chain Model Into Yoga Asana Practice

Kenetic โยคะ ทำให้ร่างกายสมดุลย์ สวยสมส่วนได้อย่างไร

            ตามหลักทฤษฎีแล้ว  Kenetic   Chain   จะเกี่ยวข้องกับข้อต่อและกล้ามเนื้อ  ตามส่วนรยางค์ของร่างกายที่ติดต่อกับกระดูกสันหลัง ดังนั้นสำหรับร่างกายส่ววนบน  Upper Kenetic   Chain   จะประกอบไปด้วยนิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก หัวไหล่ กระดูกสะบัก  และกระดูกสันหลัง  สำหรับร่างกายส่วนล่าง The Lower Kenetic   Chain   ประกอบไปด้วยนิ้วเท้าข้อเท้าหัวเข่าสะโพก  กระดูกเชิงกราน  และกระดูกสันหลัง

           ในคราวที่แล้ว   ที่ครูบอกว่า Kenetic   Chain  Movement  ถูกแบ่งออกเป็น  2  แบบ คือแบบเปิดกับแบบปิด  โดยวัดจากการเคลื่อนไหวเข้าหรือออกจากแกนกลางลำตัวหรือหากเรามองในแง่ของความสัมพันธ์ของการทำงานกับร่างกายโดยแยกได้เป็นร่างกายส่วนบน (Upper Body )และร่างกายส่วนร่าง(Lower  Body )แล้ว Open Kenetic   Chain  (OKC)ก็คือ   เมท่อไหร่ก็ตามที่ฝ่าเท้าหรือฝ่ามือไม่ได้ติดต่อกับพื้นดินหรือพื้นผิวอื่นๆหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือ แขนและมือเคลื่อนไหวอย่างอิสระกลางอากาศ  ส่วน  Closed  Kenetic   Chain  (CKC)คือฝ่าเท้าหรือฝ่ามือ ติดต่อกับพื้นดินในตำแหน่งที่ใช้น้ำหนักของตัวเราช่วยในการเคลื่อนไหว Weight  Bearing  Position

            ดังนั้น  ในชุดความรู้เกี่ยวกับเรื่องห่วงโซ่ของการเคลื่อนไหว  ที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดในร่างกาย     ทำให้เราตระหนักได้ว่า   ในการสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายต้องมาพร้อมกับความสมดุลทั่วทั้งข้อต่อหลักๆในร่างกายไม่ใช่เน้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง   เพราะการละเลยบางจุดทำให้ส่งผลถึงจุดอีกจุดหนึ่ง ๆ  หรือความอ่อนแอที่ข้อต่อบางชิ้นจะส่งผลพวงให้ข้อต่อชิ้นอื่นมีปัญหาตาม  เช่น  คนที่มีปัญหาหัวเข่าไม่ได้อาจมาจากข้อจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อเท้า    หรือคนที่มีปัญหาปวดหลังล่าง  อาจเป็นเพราะขาดการเคลื่อนไหวที่ไม่เพียงพอที่สะโพก

             คำว่าการเคลื่อนไวที่ไม่เพียงพอ   ครูหมายรวมถึง   ขาดความยืดหยุ่น   ขาดความแข็งแรง   ขาดความสมดุล    ทำให้ขณะที่สอนโยคะอาสนะ  ครูมักจะเน้นใส่อาสนะที่ฝึกความแข็งแรงจากแกนกายลำตัวแทบจะทุกครั้ง  รวมทั้งเน้นทุกส่วน  แทบจะทุกข้อต่อหลักๆในร่างกาย   เพื่อเน้นการสร้างความสมดุลทั่วทั้งร่างกายส่วนบนและส่วนล่างไปพร้อมๆกัน ไม่ละเลยส่วนใดส่วนหนึ่ง  ทำให้การฝึกโยคะอาสนะ  เกิดความสมดุลและสามารถปกป้องการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากความอ่อนแอที่มาจากข้อต่อชิ้นอื่นๆที่เราไม่เคยเคลื่อนไหวได้

             นั่นหมายรวมถึงความแข็งแรงที่เกิดจากข้อต่อชิ้นใดชิ้นหนึ่ง   ย่อมมาจากความแข็งแรงของข้อต่อ   ชิ้นที่อยู่ใกล้เคียงกัน      และที่สำคัญที่สุดก็คือ ความแข็งแรงจากแกนกลางลำตัวนั่นเอง   ซึ่งรวมถึงกลุ่มกล้ามเนื้อที่เชื่อมโยงระหว่างข้อต่อแต่ละชิ้นด้วย

promotion
กันแดด สำหรับบ้าน

ที่กั้น อเนกประสงค์พร้อมใช้งาน

มุ้งจีบ สำเร็จรูป ราคาเริ่มต้น 900 บาท เท่านั้น

review
bannerright-2
webboard
สินค้าเพื่อ งานพิมพ์ เพิ่มมูลค่า สินค้า คุณ พิมพ์แฟ้มกระดาษ -- พิมพ์โบร์ชัว ราคาถูก